Voorpagina / Hersenen / Hersenschudding

Hersenschudding

Een hersenschudding wordt veroorzaakt door een klap of een val op het hoofd. De hersenen worden hierbij tegen te schedel aangeduwd. De ernst van de hersenschudding wordt voornamelijk bepaald door de rotatie die het hoofd bij de klap of de val maakt. Als de rotatie groot is zal de hersenschudding ernstig zijn.

Hoe kunt u een hersenschudding oplopen?

Zoals gezegd loopt men een hersenschudding op
door een klap of een val op het hoofd. Meestal is de klap of de val het gevolg van sporten, een verkeersongeval of geweldpleging. Tijdens het spelen lopen veel kinderen een hersenschudding op. Daarom ligt het risico bij kinderen een stuk hoger.

Als iemand last heeft van hersenklachten en er is geen duidelijke oorzaak in de hersenen aan te wijzen, spreken we van een hersenschudding. Deze klachten zijn voornamelijk het gevolg van veranderingen in de neurotransmissie. Dit betekent dat de communicatie tussen neuronen in de hersenen is verstoord. In sommige gevallen wordt een bepaalde neurotransmitter minder afgegeven en in andere gevallen juist meer. Het lichaam reageert hierop en daarom ontstaan er klachten.

Statistieken
In Nederland zijn er ongeveer 70.000 mensen per jaar die een hersenschudding oplopen. Kinderen van 0 tot 4 jaar hebben grote kans dat ze een hersenschudding oplopen en vormen dus een risicogroep. Mensen die ouder zijn dan 80 zijn minder goed ter been en kunnen zichzelf snel verwonden, waardoor zij ook een risicogroep vormen. Tevens vormen jongvolwassenen tussen de 15 en 24 ook een risicogroep.

Hersenschudding herkennen

Altijd als een persoon hard op zijn hoofd is gevallen of een flinke klap op de schedel heeft gehad, moet u controleren of deze persoon een hersenschudding heeft. De kans hierop is dan namelijk groot. Een herkenbaar symptoom van een hersenschudding is bewusteloosheid. Let daarom extra goed op een persoon die even buiten bewustzijn is geweest.

hersenschuddingNaast bewusteloosheid is geheugenverlies ook een zeer herkenbaar symptoom van een hersenschudding. U kunt gemakkelijk controleren of een persoon geheugenverlies heeft door hem of haar vragen te stellen. De meeste mensen met een hersenschudding kunnen in ieder geval de klap of val zelf en de periode vlak ervoor of erna niet meer herinneren. Als dit het geval is, kunt u ervan uitgaan dat de persoon een hersenschudding heeft gehad.

Hoe helpt u iemand met een hersenschudding

Iemand heeft een klap of een val op het hoofd gehad en u denkt dat deze persoon een hersenschudding heeft. Wat doet u nu? U kunt deze persoon het beste even langs een arts laten gaan, zodat de arts kan zien hoe ernstig de hersenschudding is. Het kan ook zijn dat de persoon hersenletsel heeft opgelopen en dan zal hij of zij even in het ziekenhuis moeten verblijven. Als de arts naar de persoon heeft gekeken, kunt u zijn advies opvolgen.

Diagnose en Behandeling van een hersenschudding

Het is niet altijd even duidelijk of iemand nu wel of niet een hersenschudding heeft. Er kan namelijk geen onderzoek worden gedaan, aangezien er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak te vinden is. De arts kan een hersenschudding enkel herkennen aan de symptomen.

De behandeling die men krijgt, hangt voornamelijk af van de ernst van de hersenschudding.

Hoe wordt een hersenschudding vastgesteld?

Als iemand een klap op het hoofd heeft gehad, kunt u eerst zelf kijken of u denkt dat de persoon een hersenschudding heeft. Als de persoon even buiten bewustzijn is geweest en/of als hij leidt aan geheugenverlies, is de kans groot dat er inderdaad sprake is van een hersenschudding. Dan kunt u het beste met de persoon bij een arts langsgaan.

De arts zal eerst het verhaal van de persoon zelf en de omstanders aanhoren. Ook zal hij de verschijnselen onderzoeken. Als hieruit blijkt de hersenen een klap hebben gehad, zal de arts de persoon verder onderzoek. Hij zal een lichamelijk en/of neurologisch onderzoek uitvoeren afhankelijk van de ernst van de situatie. Dit doet hij door bijvoorbeeld met een CT-scan of een MRI-scan de hersenen te controleren. Zo kan hij zien of de hersenen letsel hebben opgelopen.

Als dit het geval is gaat het niet meer om een hersenschudding, maar om een hersenschudding. Indien dit niet het geval is worden de symptomen nogmaals onderzocht. Als er een aantal van de symptomen van de hersenschudding optreden, is er zeer waarschijnlijk sprake van een hersenschudding. Er is sprake van een zware hersenschudding als de symptomen ernstig zijn en de persoon even buiten bewustzijn is geweest. Bij een baby is het moeilijk om een hersenschudding vast te stellen. Als de baby anders dan normaal reageert, kan hier inderdaad sprake van zijn.

Behandeling van een hersenschudding

Voor een hersenschudding is er geen speciale behandeling in het ziekenhuis. Ook zijn er geen medicijnen die de hersenschudding kunnen verhelpen. Als u erg veel last heeft van bijvoorbeeld hoofdpijn, kunt u wel een pijnstiller nemen.

Oorzaken van een hersenschudding

Hoe wordt een hersenschudding veroorzaakt?

Een hersenschudding is vaak het gevolg van een flinke klap of een harde val op het hoofd. Er zijn meerdere veroorzakers van een hersenschudding. Na de klap of de val wordt de hersenfunctionaliteit even verstoord. Hierdoor krijgt men last van hersenklachten.

Grootste veroorzakers van een hersenschudding

Vaak wordt een hersenschudding veroorzaakt door sporten, geweldpleging of een ongeval. Kinderen lopen meestal een hersenschudding op bij het spelen.

Er zijn zeven oorzaken die het vaakst voorkomen:

  • Ongeval met de auto
  • Blessure bij het sporten
  • Valpartijen binnenshuis
  • Ongevallen in de speeltuin
  • Ongeval met de fiets
  • Geweldpleging

Schaatsen, vechtsporten en paardrijden zijn de sporten waarbij de meeste hersenschuddingen ontstaan. Valpartijen binnenshuis zijn bijvoorbeeld vallen van de trap of uitglijden over een gladde vloer. Bij geweldpleging ontstaan de meeste hersenschuddingen doordat de persoon op het hoofd wordt geslagen of getrapt. Kinderen lopen hun hersenschudding vaak op in de speeltuin door bijvoorbeeld van de glijbaan af te vallen.

Wat gebeurt er in de hersenen?

Nadat men een klap of een val op het hoofd heeft gehad, worden de hersenen door elkaar geschud. In de schedel zit namelijk hersenvocht waar de hersenen in drijven voor bescherming tegen stoten en schokken.

Bij een harde klap klotsen de hersenen tegen de binnenkant van de schedel. Op dat moment treedt er in de hersenen een kleine storingen op. Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals bewusteloosheid, geheugenverlies en duizeligheid. De hersenen kunnen door de klap ook beschadigd raken, maar dan spreekt men van een hersenkneuzing. Bij een hersenschudding heeft de persoon wel last van hersenklachten, maar kunnen de artsen hier geen duidelijk aan te wijzen verklaring voor vinden in de hersenen.

Nadat de hersenen zijn geschud kan de afgifte van neurotransmitters verstoord zijn. Het kan zijn dat er van een neurotransmitter iets meer wordt afgegeven of juist iets minder. De neurotransmitters zorgen voor communicatie tussen neuronen in de hersenen. Dit wordt ook wel de neurotransmissie genoemd. Als deze is verstoord, kunnen er hersenklachten optreden. Het lichaam reageert hierop en men kan allerlei klachten krijgen. Bij de een zijn de klachten erger dan de ander. Dit hangt van de ernst van de hersenschudding af.

Symptomen van een hersenschudding

Een hersenschudding kan veel klachten met zich meebrengen. Aan deze klachten is te herkennen of het daadwerkelijk om een hersenschudding gaat en wat de ernst van de hersenschudding is. Over het algemeen maken we een onderscheid tussen een lichte en een zware hersenschudding.

Lichte hersenschudding

Bij een lichte hersenschudding zullen de meeste mensen in de eerste 24 uur last hebben van een verstoord geheugen. Men kan zich de klap of de val en periode vlak voor en/of vlak na de val niet meer herinneren. Dit symptoom komt bij vrijwel iedereen met een hersenschudding voor. Daarnaast kan men vaak ook niet goed slapen en heeft men last van hoofdpijn.

Misselijkheid en duizeligheid zijn ook twee symptomen die vaak voorkomen. Daarnaast kan het zijn dat men wazig ziet of moet braken.

Na deze periode kan men nog last hebben van andere symptomen. Dit worden ook wel de restsymptomen genoemd. Vaak hebben mensen last van vermoeidheid en hoofdpijn. Ook duizeligheid en oorsuizen zijn veel voorkomende klachten.

Het kan zijn dat men vaak angstig is. Dit heeft vaak te maken met het geheugenverlies. Doordat de persoon niet zwarte gaten in zijn geheugen heeft, kan hij angstig worden. Mensen met een lichte hersenschudding klagen ook vaak over overgevoeligheid voor geluid en licht, geheugen- en concentratieproblemen en gehoorverlies. Tevens kunnen ze snel geïrriteerd zijn, maar dit kan ook te maken hebben met de vermoeidheid. Men kan nog enkele maanden last hebben van deze symptomen.

Zware hersenschudding

De symptomen bij een zware hersenschudding zijn nagenoeg gelijk aan de symptomen van een lichte hersenschudding. Het grootste verschil is dat de symptomen vaak erger zijn en langer aanhouden. Mensen met een zware hersenschudding kunnen ook nog last hebben van een lage bloeddruk en een versnelde hartslag. Soms transpireren ze meer en zien ze dubbel. Er kunnen tevens spreekstoornissen optreden en het kan zijn dat bepaalde lichaamsdelen tijdelijk gevoelloos raken.

Gevolgen van een zware hersenschudding

Er zijn een aantal symptomen die bij een zware hersenschudding optreden die blijvend van aard kunnen zien. Meestal houden deze symptomen enkele maanden aan. In sommige gevallen blijven de klachten het gehele leven. Als de klachten na een jaar nog niet zijn verdwenen, zal men hier altijd last van blijven houden.

Het kan zijn dat met geheugen-, concentratie- en spraakstoornissen heeft of vaak gedesoriënteerd. Ook epilepsie en verlammingen zijn klachten die voor kunnen komen. Als laatste kan het zijn dat men last heeft van stoornissen bij horen en zien.

Tips en adviezen bij een hersenschudding

Iemand krijgt een hersenschudding en is bewusteloos geraakt. Wat moet u doen? En hoe kunt u ervoor zorgen dat de klachten van een hersenschudding sneller verdwijnen? In deze tekst worden u tips gegeven over wat u kunt doen als iemand in uw omgeving een hersenschudding krijgt en hoe u ervoor kunt zorgen dat de klachten van een hersenschudding zo snel mogelijk verdwijnen.

Wat te doen als iemand een hersenschudding oploopt?

Iemand in uw omgeving heeft een klap of val op het hoofd gehad. De persoon reageert anders dan normaal en het lijkt alsof zijn hersenen niet helemaal goed functioneren. Het beste is dan om meteen een arts te bellen en hier met de persoon langs te gaan. Als de situatie ernstig is, kunt u het beste een ambulance bellen.

Als de persoon buiten bewustzijn is, legt u hem op zijn zij. Hiermee voorkomt u dat de tong wegzakt in de keel en dat de persoon stikt. Zorg ervoor dat de persoon vrij kan ademen door knellende kleding en accessoires los te maken. Kijk daarna of de persoon iets in zijn mond heeft. Als dit het geval is, haal dit er dan uit.

Het kan zijn dat de persoon bij bewustzijn is, maar aan erg geheugenverlies lijdt. Hierdoor kan hij erg in paniek raken. Praat op een rustige toon en probeer de persoon te kalmeren. Het kan soms zijn dat u alles steeds moet herhalen, omdat de persoon het steeds vergeet. Vertel dan alles rustig nog een keer.

Hoe kunt u het snelst van een hersenschudding herstellen?

Iemand die een zware hersenschudding heeft opgelopen, heeft de eerste 24 uur een verhoogde kans om een hersenbloeding te krijgen. Als deze persoon gaat slapen, is het het beste om hem elk uur even te wekken. Zo kan men zien of de persoon nog wakker te krijgen is en of hij nog normaal reageert. Als dit niet het geval is, dient de persoon zo snel mogelijk in het ziekenhuis te worden opgenomen.

Bij een hersenschudding is het van belang dat u goed uitrust. Dit betekent dat u wat meer rust neemt dan normaal, maar niet dat u de hele dag op bed blijft liggen. Dan worden uw hersenen namelijk niet getraind. Langzaamaan kunt u alle dagelijkse bezigheden weer oppakken, zoals het huishouden of werken. De symptomen van de hersenschudding kunnen worden verergerd door alcohol te drinken, dus het is beter om dit niet te doen.

Hersenschudding, of toch iets anders?

Het is mogelijk dat je een hersenschudding verwart met iets anders. Verwarring ontstaat snel als het gaat om een hersenkneuzing, kater of een whiplash.

Om na te gaan of er werkelijk sprake is van een hersenschudding of een andere aandoening, kan je op onderstaande pagina’s alle nodig informatie terugvinden:

Bekijk ook

hersenen

Hersenschudding of hersenkneuzing?

Een hersenkneuzing wordt geregeld verward met een hersenschudding. Dit is niet gek, want de woorden ...

Deze website gebruikt cookies om jou de beste ervaring te kunnen geven. Door deze website te gebruiken ga je hiermee akkoord. Meer info

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten